Voordelen van stelwerk

De voordelen zijn: geen profielen leveren, geen stelwerk, dus hoeft er ook niks afgebroken te worden als het klaar is, het opperen gaat gemakkelijker en na het opperen hoeven profielen niet nagekeken te worden i.v.m. het doorzakken van de vloeren.

Daar komt bij dat iedere blok -vanzelfsprekend- waterpas wordt gezet zodat je uiteindelijk ook echt een rechte muur hebt.

Het enige wat de hoofdaannemer nog doet is de maatvoering en de werkhoogte aangeven. Maco Lijmwerken neemt zelf een laser mee zodat ze, voordat ze beginnen met kimmen, de hoogte op de vloer aangeven.

Voorop in ontwikkeling

Tot slot kun je door op deze link te klikken de conclusie lezen van een stageproject gemaakt door een student die hen een paar dagen heeft gevolgd.

img_lijmwerken